Altherma luft til vann varmepumpe

Altherma luft til vann varmepumpe

Altherma er et komplett varmesystem og varmepumpe med separat innedel og utedel.
Lavere strømforbruk

En varmepumpe leverer varmeenergi til din bolig. Det meste av denne energien hentes fra uteluften, mens den resterende energien tilføres fra strømnettet. Under gunstige forhold vil Altherma-systemet levere 4,6 kW varme for hver kW som tilføres som elektrisk strøm.

Enkel montasje uten vedlikehold

Det stilles ingen spesielle krav til plassering av hverken innedel eller utedel. Altherma kan tilkobles alle grunnvarmesystemer og lavtemepratur radiatorer, og kan benyttes i både nye og eldre boliger.

Totalløsning for komfort året rundt

Altherma er utviklet for å dekke dine behov for varmtvann året rundt. I tillegg finnes det mulighet for kjøling i de varme sommermånedene. Bruken av en stillegående og trinnløs kompressor patentert av Daikin med lavt energiforbruk, sikrer en nøyaktig og stabil romtemperatur til enhver tid med minimaltenergiforbruk.

Bilde av Altherma luft til vann varmepumpe
Innedel

Innedelen overfører varmen i kjølemediet til vannet som sirkulerer i radiatorene, gulvvarmesystemet og varmtvannsberederen. Med den reversible innedelen for både oppvarming og kjøling vil man i kjølemodus kunne sirkulere kaldt vann gjennom egne fancoilenheter. Vannet i varmtvannsberederen varmes opp ved at systemet veksler fra kjøling eller oppvarming til tappevannsmodus.

Utedel

Utedelen trekker ut gratis varme av temperaturenergi fra uteluften og øker temperaturen. Oppgradert varmeenergi videreføres så via kjølekretsen til innedelen. Varmtvannsbereder En spesialkonstruert vanntank i rustfritt stål leveres for å dekke behovet for varmt vann. Denne tanken er designet for å kunne gi maksimal energieffektivitet. Kombinasjonen av et elektrisk varmeelement i den øvre delen av tanken, samt en varmeveksler i den nedre delen,gir minimalt energiforbruk og rask oppvarming av vannet. I tillegg har systemet en innebygd funksjon som øker vanntemperaturen opp til 80 °C én gang i uken for å hindre at det dannes legionellabakterier.

Systemstyring

Betjeningspanelet befinner seg i innedelen. systemet er forhåndprogramert og behøves ikke å endres. Den har et uketidsur som gjør det mulig optimalisere systemet ut fra brukerens behov. Brukeren er da garantert å få optimal komfort til enhver tid. Hvis man ønsker å regulere temperaturen og komforten i et enkelt rom, bør man også inkludere en konvensjonell romtermostat.

Du kan også lese mer på Daikin sine hjemmesider

Altherma luft til vann varmepumpe