Høyere livskvalitet med bedre inneklima

Bilde av Toshiba Daisekai Varmepumpe


Høyere livskvalitet med bedre inneklima

Dårlig inneklima forverrer allergiske sykdommer og kan være en kilde til utvikling av astma, allergi eller annen overfølsomhet.

Vi er avhengige av frisk luft for å trives. Før i tiden var uteluften ren og ytterveggene i boligene mindre tette. Tilgang på frisk luft var aldri et problem.

Dårlig inneklima kan påvirke folks helse. Dette er noe stadig flere blir oppmerksom på. I dag tilbringer de fleste av oss 80-90% av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte har dårlig lufting. Resultatet er en dramatisk økning av astma- og allergiplager i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne. Inneluft inneholder flere typer partikler; blant annet støvpartikler, pollen, bakterier, døde hudceller fra mennesker og midd. Tradisjonell lufting ved å åpne vinduer bedrer luftkvaliteten, men lufting tilfører ny forurensing utenfra.

Ved å installere i en Toshiba Daiseikai luft-luft varmepumpe vil det elektrostatiske filteret i varmepumpen fange opp støvpartikler ned til 0,01 mikron.

Varmepumper har en dokumentert positiv effekt på inneklimaet. Det er mengden partikler i luften som avgjør hvor sunt inneklimaet vårt er. Filteret i en Toshiba Daiseikai bidrar til en reduksjon av partikkelkonsentrasjonen i luften med inntil 54 %. En Toshiba Daiseikai varmepumpe kan dermed være en investering i et bedre liv for folk som er plaget av astma og allergi.

Våre produkter er anbefalt av Norges Astma- og AllergiforbundDu får både renere inneluft, stabil innetemperatur og lavere strømregning.

Høyere livskvalitet med bedre inneklima