VRV – Variable Refrigerant Volume

VRV – Variable Refrigerant Volume

Et VRV-system er i prinsippet en stor multisplit aircondition eller varmepumpe. Systemet er meget fleksibelt og det kan tilpasses svært forskjellige individuelle krav til komfort og funksjonalitet.

Systemet er spesielt designet for å benyttes på blant annet hoteller, kontorbygninger og kjøpesenter. VRV er spesielt godt egnet ved rehabilitering av eksisterende bygg.

VRV – Variable Refrigerant Volume

I motsetning til ventilasjons- og isvannssystemer sirkulerer kuldemediet direkte fram til de mange innedelene i systemet. En enkelt utedel kan etter behov tilknyttes mange forskjellige typer av innedeler med forskjellige kapasiteter.

Alle innedeler tilknyttes samme utedel via et felles rørsystem. For bygninger som krever større kapasitet enn hva én utedel kan levere, kan den totale kapasiteten fordeles over flere utedeler. Ofte vil andre årsaker enn kapasitet gjøre at det er naturlig å fordele kapasiteten over flere utedeler.

Du kan også lese mer om systemet og hvordan det fungerer hos Wikipedia.

Ønsker du å vite mer om dette, kontakt oss så hjelper vi deg!

VRV – Variable Refrigerant Volume