Produkter Næring

Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Næring, industri og offentlige bygg

Komfortventilasjon

Vi tilbyr komfortventilasjon i en rekke typer bygg: Næringsbygg, industribygg og alle offentlige bygg. Vi utfører alle forløp til et ferdig prosjekt: Konsultasjon, beregning, prosjektering, tegning, montering og service i etterkant. Anleggene kan være store og små i størrelse.

De kan også være spesialtilpasset ulike næringer og forutsetninger. Vi har bred erfaring på området. Les mer om komfortventilasjon vi utfører under Tjenester.

Bilde av ventilasjon i næringsbygg - Produkter Næring fra Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Prosessventilasjon

Vi tilbyr prosessventilasjon til en rekke typer forskjellige industrier. Eksempelvis kan det være partikkelutskilling, fuktighetsregulering, støvproblematikk, sortering/filtrering, lydisolering etc.

Vi utfører alle forløp til et ferdig prosjekt: Befaring, prosjektering, tegning, montering og service i etterkant. Vi har etterhvert opparbeidet oss et stort erfaringsgrunnlag på et bredt spekter av ulike prosesser. Les mer om prosessventilasjon vi utfører under Tjenester.

Kontakt oss for mer informasjon om komfort- og prosessventilasjon.

Trenger du hjelp med ventilasjonen?

Kontakt oss for en gratis befaring!