Prosjektering & Montering

Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Prosjektering & Montering

Entrepenører, Tiltakshaver og Eiendomsforvalter

Bedrifter/eiere innfor alle disse ansvarsområdene kan henvende seg til oss for prosjektering av komfort- eller prosessventilasjon. Vi opererer også som hovedentreprenør for ventilasjonsbygging.

I tillegg utfører vi konsulenttjenester og gir rådgivning innen automasjon, enøk og VVS (varme, ventilasjon og sanitær). VVS ingeniør Magne Oknes har lang erfaring og god kompetanse.

Vi benytter CAD-programmer i vårt arbeide. Tegningene skrives ut på stor plotter. Vi ansatter flere ventilasjonsmontører. sakselift, Vi leier inn bomlift, sakslift og kranbil for høye/tunge løft. Det vil si at vi kan gjennomføre alle ledd i et ventilasjonsprosjekt, fra planlegging, til gjennomføring og service i etterkant.

Bilde av byggeplass - Prosjektering og montering fra Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Privatkunder

Vi har økt markedet vårt for boligventilasjon de siste årene. Det er nå krav om balansert ventilasjon i alle nybygg, og mange ønsker å få dette ettermontert inn i eldre bolighus. Det gir stor forskjell på luftkvaliteten, noe som vises tydelig i forskjellige målinger som gjøres.

Husk at det er viktig å prosjektere et anlegg korrekt utfra husets beskaffenhet. La en erfaren ingeniør prosjektere/gi deg råd om dette!

benytter oftest Flexitaggregater for boliger. De er enkle, gode og driftsikre. En av våre ventilasjonsmontører har spesialisert seg på montering av slike anlegg. Vi gjør gjerne hele monteringsjobben for deg, men du kan også velge å utføre hele, eller deler av jobben selv.

Kontakt oss for mer informasjon om prosjektering og montering av ventilasjonsanlegg.

Trenger du hjelp med ventilasjonen?

Kontakt oss for en gratis befaring!