Tjenester

Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Tjenester

Privatboliger

Vi har mange ventilasjonsprosjekter for privatkunder, både i nye og gamle hus. Samt vi har lang tradisjon som blikkenslager

Bilde av ventilasjonsanlegg i nybygg - Våre tjenester fra Østfold Ventilasjon & Automatikk As

Prosjektering & Montering

Bedrifter/eiere innfor alle disse ansvarsområdene kan henvende seg til oss for prosjektering av komfort- eller prosessventilasjon.

Produkter Næring

Vi tilbyr komfortventilasjon i en rekke typer bygg: Næringsbygg, industribygg og alle offentlige bygg. Samt vi tilbyr prosessventilasjon…

Service

Vi har stort fokus på service av ventilasjon. Vi har en serviceteknikere på full tid og leier inn kvalifisert hjelp når det er nødvendig…

Verksted

Vi har verksted for metallarbeid. Vi vil innen forholdsvis kort tid investere i en del nye maskiner. Vår verksted produserer…

Varmepumper

Dårlig inneklima forverrer allergiske sykdommer og kan være en kilde til utvikling av astma, allergi eller annen overfølsomhet.

Trenger du hjelp med ventilasjonen?

Kontakt oss for en gratis befaring!